Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Zażalenie jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia decyzji sądu, które dotyczą kwestii procesowych. Zażalenie służy przede wszystkim stronom postępowania cywilnego, ale również innym uczestnikom – świadkom, biegłym. Zażalenie ma na celu umożliwienie upominania sądu przed którym toczy się postępowanie, co do błędów które podczas procedowania występują. Zażalenie przysługuje od decyzji sądu, które enumeratywnie wylicza kodeks postępowania cywilnego. Zażalenie powinno zostać wniesione w terminie tygodniowym. Zażalenie rozstrzyga sąd wyższego rzędu nad tym, który prowadzi postępowanie.
Oferujemy Państwu sporządzanie zażaleń w oparciu o doświadczenia i bogatą wiedzę naszych adwokatów. Zapewniamy kompleksową analizę problemu oraz rzetelne porady prawne związane z opracowywanym pismem procesowym. Nasze doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki zapewni Państwu najwyższy standard usług.

Zażalenie w postępowaniu karnym

Zażalenie w postępowaniu karnym przysługuje na wszelkie postanowienia, zarządzenia oraz inne czynności podejmowane w trakcie postępowania. Zażalenie może wnieść strona postępowania, a także inna osoba, której czynność dotyczy. Zażalenie ma na celu ochronę interesów strony postępowania, a także innych podmiotów, których interesy mozgą zostać naruszone.

Strona należy do serwisu:

  O kancelarii   Zażalenie   Zakres naszej praktyki   Kontakt i lokalizacja


© 2003 Pakosz & Pakosz